Super Save Freedom In Seoul 4 Days By ZE - T005 ทัวร์เกาหลี ทัวร์โปร อิสระเที่ยวเกาหลี ธันวาคม

รหัสสินค้า : HMT_T005_SUPERSAVE

ไม่พบสินค้า

ราคา

8,800.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ : Super Save Freedom In Seoul 4 Days

สายการบิน :อีสเทิร์น เจ๊ท (ZE)

ช่วงเวลาเดินทาง : ธันวาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 8,800 บาท

 รายละเอียด :พระราชวังเคียงบกกุง ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

                             

Super Save Freedom In Seoul 4 Days By ZE 

กำหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2562
วันแรกของการเดินทาง   พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
20.00-23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET// JEJU AIR // JIN AIR // T'WAY หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ....... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ..... โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร
22.20-02.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE512 // ZE514 หรือเทียบเท่า JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล สายการบินโลว์คอสไม่เสริฟอาหารบนเครื่องบิน เสริฟเป็นน้ำเปล่าเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) *
น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ้น
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่สองของการเดินทาง พระราชวังเคียงบกกุง - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง - เช็คอินโรงแรมช่วงบ่าย - ช่วงบ่ายอิสระตามอัธยาศัย
06.00-10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นพระราชวังไม้โบราณที่มีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และสวยงามที่สุด เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม คำว่าเคียงบกกุงนั้นหมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือพระที่นั่งคึนจองวอง และศาลาเคียงเฮวรู ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำ มีทัศนียภาพที่สวยงามมากที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และทุกๆ ชั่วโมงจะมีพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเคียงบกกุงอีกด้วย (พิเศษบริการชุดฮันบก ฟรี)
พาทุกท่านเดินทางสู่ ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรีเมียงดง (LOTTE DUTY FREE MYEONGDONG) เป็นร้านค้าปลอดภาษีชั้นนำระดับโลก เป็น 1 ในดิวตี้ฟรีเกาหลีที่ใหญ่ที่สุด ราคาไม่แพง ของเยอะครบทุกแบรนด์ ตั้งอยู่ในย่านอึลชิโร ในใจกลางของกรุงโซล ส่วนสินค้าก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Line Friends Store เสือผ้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กระเป๋า เครื่องสำอางค์ Escoir, Etude House, Innisfree , Missha , 3CE , Sulwhasso , Laneige รวมไปึงเคาน์เตอร์แบรนด์อาทิเช่น Louis Vuitton ,Chanel , Bottega Veneta , Samsonite , Gentle Monster , LeSportsac และอื่นๆ อีกมากมายสามารถเลือกซื้อได้เลย
อิสระอาหารกลางวัน
พาทุกท่าน เช็คอินเข้าโรงแรมช่วงบ่าย ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย อิสระตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง / ท่องเที่ยว ใช้เวลาคุ้มค่าตามที่ทุกท่านต้องการ ช้อปกระหน่ํา ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนํา เปิดมุมมองเกาหลีแบบใหม่ อิ่มอร่อย กับอาหารเกาหลีนานาชนิด เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ และท่องเที่ยวตามรอยซีรีย์
1.ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง Myeong-dongตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักช้อป
2.ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดทงแดมุน Dongdaemun Market ช้อปปิ้งที่ย่านตลาดทงแดมุน สำหรับ Dongdaemun นั้นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพราะว่ามันเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก ที่คล้ายๆประตูน้ำ ทำให้เป็นสถานที่ช็อปปิ้งที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวเกาหลีด้วยตนเองหรือมากับกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเยือนย่านนี้ เพราะว่าสินค้าที่มีจำหน่ายกันอย่างมากมายนั้นล้วนที่ราคาที่น่าประทับใจและสร้างความสนุกสนานให้กับขาช็อปชาวไทย
3."โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึ่งเป็นทางเดินลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล ได้เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็นถนนที่เป็นสะพานข้ามแยก และใช้งานมาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2017 ตรวจสอบแล้วพบว่าเสื่อมประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานเป็นถนนได้เนื่องจากไม่ปลอดภัย ทางผู้ว่าการกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิดการใช้ถนนและปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ชาวเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใหม่ใจกลางกรุงโซล
อิสระอาหารเย็น
พาทุกท่านเดินเข้าที่พัก Lucebridge Hotel or SML

วันที่สามของการเดินทาง อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ และโรแมนติกให้ทุกท่านได้มาสัมผัส มีรถสาธารณะครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นองกจากนี้ประเทศเกาหลีใต้ยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใครมาต้องมาลองลิ้มรส นอกจากนี้ยังมีของใช้ของที่ระลึกให้ทุกๆท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันอย่างมากมายการันตรีด้วยคุณภาพ
-CHEONGGYECHEON STREAM (คลองชองเกชอน) เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงโซล
-BUKCHON HANOK VILLAGE (หมู่บ้านโบราณบุกชน) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง
-SMTOWN STUDIO สำหรับแฟนคลับศิลปินค่าย SM ไม่ว่าจะเป็นวง Super Junior, TVXQ, Girls’ Generation, f(x), SHINee, EXO, Red Velvet และ NCT ขอบอกเลยว่าอย่าพลาดเที่ยว SMTOWN STUDIO ที่ COEX Artium ภายในร้านร้าน SUM ที่รวมสินค้า Official ของศิลปินค่าย SM ไว้มากมาย นอกจากนี้ยังมีกระเป๋า หมวก เสื้อ แว่นตา หมอน แก้วน้ำ พวงกุญแจ ฯลฯ และคาเฟ่สุดฮิตอย่าง SUM POP-UP CAFE ภายในมีขนมน่ารักๆ แสนน่ากินมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เค้ก คัพเค้ก มาการอง และไอศกรีม
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วทางแอดมินขอแนะนำร้านคาเฟ่น่ารักใจกลางกรุงโซล หลังจากทุกท่านเหนื่อยจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ยอดฮิตแล้วสามารถมานั่งพักผ่อนคลายจิบกาแฟและกินขนมกันได้ที่คาเฟ่ชิลๆ ลองปักหมุดไปเช็คอินกันนะคะว่าจะฟินและชิลขนาดไหน เริ่มต้นที่ร้าน SEOULISM ,HOARD CAFE ,THE ROYAL FOOD AND DRINK ,PIKNIC และ WKND LOUNGE ร้านคาเฟ่บรรยากาศดี วิวสวย อาหารอร่อย
อิสระอาหารกลางวัน / อิสระอาหารเย็น
พาทุกท่านเดินเข้าที่พัก Lucebridge Hotel or SML

วันที่สี่ของการเดินทาง เช็คเอ๊าท์โรงแรม - ศูนย์การค้าท้องถิ่น – กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ช่วงเช้า อิสระตามอัธยาศัย ช้อปปิ้ง / ท่องเที่ยว ใช้เวลาคุ้มค่าตามที่ทุกท่านต้องการ ช้อปกระหน่ํา ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนํา เปิดมุมมองเกาหลีแบบใหม่ อิ่มอร่อย กับอาหารเกาหลีนานาชนิด เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ และท่องเที่ยวตามรอยซีรีย์
พาทุกท่านเช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรมประมาณช่วง 11.00-12.00 น
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้าท้องถิ่น (LOCAL SHOPPING CENTER) เป็นสถานที่รวมสินค้า ท้องถินขนาดใหญ่ที่มีสินค้าไว้มากมายหลายชนิดและหลายยี่ห้อ เรียกได้ว่าไปที่เดียวได้ครบทุกอย่าง แพ็คกลับไทยกันสมใจ ภายในศูนย์ช็อปปิ้งประกอบไปด้วย ขนมยอดฮิตต่างๆ นมกล้วย ชา กาแฟ โซจู บะหมี่ เครื่องปรุง ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด เช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลต กิมจิ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสำอางค์ และสมุนไพรขึ้นชื่อของเกาหลีใต้ ให้ทุกท่านได้เลือกชิม เลือกช็อป และซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้ักับคนพิเศษ
ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.20 - 22.00 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE511/ ZE513
21.40 – 02.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม / 1 ชิ้น


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

พีเรียตเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น

ราคาเต็ม

พักเดี่ยวเพิ่ม

พฤศจิกายน :30-03 ธ.ค.

8,800.-

13,400.-

4,900.-

ธันวาคม :01-04, 02-05

8,800.-

13,400.-

ธันวาคม :03-06

10,900.-

14,400.-

ธันวาคม :04-07

12,900.-

16,400.-

เด็กต่ำกว่า 2 ปี (INF) : 4,900.-  // จอยทัวร์ (JOINTOUR)  6,900.-


Visitors: 566,675