สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน 2 คืน พ.ย.62-พ.ค.63 บิน SL-ZZSP ชม THE JEWEL CHANGI ทัวร์สิงคโปร์ เดินทาง พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 2563

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP-SIN3D-FLOW PLUS-SL

ไม่พบสินค้า

ราคา

8,888.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ทัวร์ :สิงคโปร์ 3วัน 2คืน ( FLOW SINGAPORE PLUS )

สายการบิน : ไลอ้อนแอร์ ( SL)

ช่วงเวลาเดินทาง : พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563

ราคา :เริ่มต้น 8,888 บาท

 รายละเอียด : ชมมารีน่า เบย์ แซนด์ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ Garden By The Bay

**ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ( ซื้อบัตรเพิ่ม 1,850.-บาท )

พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

      
      
               

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Lion Air (SL)
( SINGAPORE  FLOW  PLUS )
**ชมมารีน่า เบย์ แซนด์ ...ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน
**ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
**ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ Garden By The Bay
**พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE 
Optional Tour : ยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์ เพิ่ม 1,850.-บาท
เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – พฤษภาคม 2563 : ราคาเเริ่มต้น 8,888.-บาท

วันแรก  กรุงเทพฯ –สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT (-/L/D)

05.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.  เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารBOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่านถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Templeวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 29 SGD ประมาณ 600 บาท) ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น   ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder FullLight การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า **** ไม่ใช่ย่าน GEYLANG AREA ***
***FREE WIFI, ไม่มีอาหารเช้าบริการที่ โรงแรม แต่มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริเวณ โรงแรม

วันที่สอง  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)(-/-/-)

 ***อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
>>Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการ)<<
*** หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY (ไม่รวมค่าบัตร MRT) ***
โดยลูกค้าสามารถแยกทำโปรแกรมที่ต้องการได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น
1.ช้อปปิ้งที่ห้าง VIVO CITY ห้างที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
2.นั่ง EXPRESS TRAIN เข้าไปที่ SENTOSA > เข้าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่ายรูปเกาะเซ็นโตซ่า > เดินเล่นริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่รวมค่าบัตร)
3.อิสระตามอัธยาศัย
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
OPTIONAL !!! ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
>> ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,850.-บาท // ราคา เด็ก ( อายุ 4 – 11 ปี ) ท่านละ 1,450.-บาท , เด็ก ( อายุต่ำกว่า 4 ขวบ ) ฟรี
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า**** ไม่ใช่ย่าน GEYLANG AREA ***
***FREE WIFI, ไม่มีอาหารเช้าบริการที่ โรงแรม แต่มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริเวณ โรงแรม

วันที่สาม     Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI – สนามบิน – กรุงเทพฯ  (-/-/-)

**อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านชม สวนป้อมปราการ แคนนิง(Fort Canning Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่บนเนินเขาใจกลางตัวเมืองสิงคโปร์ ที่ภายในแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆที่น่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์, ลานแสดงดนตรี และธรรมชาติอันร่มรื่น นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
บ่าย  รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
พิเศษ !! นำท่านชม THE JEWEL CHANGIตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
17.30 น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
21.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง
**ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท (จ่ายที่สนามบิน)
( สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท , ราคา PROMOTION ไม่มีราคาเด็ก )

เดินทาง พฤศจิกายน 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

FREEDAY

รวม USS

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

1-3 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

2-4 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

7-9 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

8-10 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

9-11 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

14-16 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

15-17 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

16-18 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

21-23 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

22-24 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

23-25 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

28-30 พ.ย.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

29 พ.ย. – 1 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

30 พ.ย. – 2 ธ.ค.62

 

8,888.-

 

+1,850.-

 

-3,700.-

 

1,900.-

 

เดินทาง ธันวาคม 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

FREEDAY

รวม USS

 

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

1-3 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

6-8 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

7-9 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

12-14 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

13-15 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

14-16 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

15-17 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

19-21 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

20-22 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

21-23 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

22-24 ธ.ค.62

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

26-28 ธ.ค.62

 

8,888.-

 

+1,850.-

 

-3,700.-

 

1,900.-

 

เดินทาง มกราคม 2563

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

FREEDAY

รวม USS

 

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

3-5 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

4-6  ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

5-7  ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

10-12 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

11-13 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

12-14 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

16-18 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

17-19 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

18-20 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

23-25 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

24-26 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

25-27 ม.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

30 ม.ค.-1 ก.พ. 63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

31 ม.ค.-2 ก.พ. 63

 

8,888.-

 

+1,850.-

 

-3,700.-

 

1,900.-

 

เดินทาง กุมภาพันธ์ 2563

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

FREEDAY

รวม USS

 

 

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

3-5 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

4-6  ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

1-3  ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

6-8 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

13-15 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

14-16 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

15-17 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

20-22 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

21-23 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

22-24 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

27-29 ก.พ.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

28 ก.พ.-1 มี.ค. 63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

29 ก.พ.-2 มี.ค.63

 

 

 

8,888.-

 

 

 

+1,850.-

 

 

 

-3,700.-

 

 

 

1,900.-

 

เดินทาง มีนาคม 2563

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

FREEDAY

รวม USS

 

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

5-7 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

6-8  มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

7-9  มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

8-10 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

12-14 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

13-15 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

14-16 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

15-17 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

19-21 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

20-22 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

21-23 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

22-24 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

26-28 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

27-29 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

28-30 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

29-31 มี.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

เดินทาง เมษายน 2563

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

FREEDAY

รวม USS

 

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

2-4 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

3-5  เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

9-11  เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

16-18 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

17-19 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

18-20 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

19-21 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

23-25 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

24-26 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

25-27 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

26-28 เม.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

30 เม.ย.-2 พ.ค. 63

8,888.-

+1,850.- 

-3,700.-

1,900.- 

ดินทาง พฤษภาคม 2563

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

FREEDAY

รวม USS

 

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

7-9 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

8-10 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

 9-11  พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

10-12 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

14-16 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

15-17 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

16-18 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

21-23 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

22-24 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

23-25 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

28-30 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

   29-31 พ.ค.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

30 พ.ค.–1 มิ.ย.63

8,888.-

+1,850.-

-3,700.-

1,900.-

Visitors: 566,675